مهارت های تیم
ارائه راهکار
90%
طراحی و اجرا زیرساخت
93%
VMWare VI
90%
تیم اجرایی ما

پژمان فتحی (Pejman Fathi)

طراحی زیرساخت شبکه
پیمان دوستی

پیمان دوستی (Payman Doosti)

مشاور امنیت شبکه
Masoud Fathi

مسعود فتحی (Masoud Fathi)

مشاور امور مالی و مالیاتی
مشاور خرید و تعمیرات ماشین های اداری

کمال گلابی (Kamal Golabi)

مشاور خرید و تعمیرات ماشین های اداری

چیا شاهویی (Chia Shahoei)

عملیات و اجرا
آخرین اخبار ما را بخوانید